Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.4. Ekstern strålebehandling

Palliativ ekstern strålebehandling av symptomgivende metastaser følger stort sett samme retningslinjer som for andre tumorgrupper. Det er imidlertid noen karakteristika som er særegne for differensiert thyroideacarcinom. Metastasene kan være langsomtvoksende. De kan være solitære. De er ikke veldig strålefølsomme, og pasientene har ofte lang forventet levetid selv med metastatisk sykdom. Disse faktorene gjør at man ofte overveier kirurgi.

Når strålebehandling gis, er kontroll over tid og friskvevskade faktorer som må overveies. Det betyr at dosering 2 Gy x 25–30 kan være å foretrekke fremfor det mer konvensjonelle 3 Gy x 10 eller engangsfraksjon (smertebehandling). Ved solitære eller få metastaser kan stereotaksi overveies.

Ved indikasjon for palliativ strålebehandling av metastaser fra anaplastiske, lite differensierte og medullære thyroideacarcinomer, anbefales fraksjonering 3 Gy x 10.

Stereotaksi bør vurderes ved hjernemetastaser, og stereotaksi eller radiofrekvensablasjon kan vurderes på andre solitære eller få metastaser.

Siste faglige endring: 30. juni 2017