Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.1. Kirurgi

Fordi DTC er svært langsomtvoksende, kan pasienter leve i årevis med sine fjernmetastaser, også etter at disse ikke lenger tar opp radioaktivt jod. Metastasene kan stå i ro i flere år, evt. vise langsom progresjon. Palliativ kirurgi er indisert ikke bare på solitære metastaser, men også på en eller flere metastaser som gir symptomer eller truer med å affisere vitale funksjoner. Indikasjonen kan være både å forebygge symptomer og å palliere.

Kirurgien kan utføres av endokrinkirurg, ØNH-kirurg, thoraxkirurg, GI-kirurg, ortoped eller annen, avhengig av lokalisasjon og problemstilling. Dersom kirurgi er mulig og ansees nyttig, foretrekkes det fremfor palliativ strålebehandling eller medikamentell kreftbehandling, etter at radiojod er prøvd.

Postoperativ strålebehandling må vurderes individuelt.

Skjelettmetastaser kan vurderes for kirurgisk inngrep og instillasjon av sement.

Siste faglige endring: 30. juni 2017