3. Strukturert hjelp til røykeavvenning

3.1 Vurdere motivasjon

3.2 Strukturert veiledning til motiverte

3.3 Veiledning til umotiverte og ambivalente

3.4 Hjelpetilbud for dem som vil slutte å røyke

3.5 Redusere antall sigaretter

3.6 Røykeslutt for pasienter med psykiske lidelser

3.7 Røykfri før operasjon

3.8 Praktiske råd for legekontoret

Sist faglig oppdatert: 13. desember 2016