Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Vurdere motivasjon

Vurdering av motivasjon

Motivasjon er viktig dersom slutteforsøket skal føre til varig røykfrihet. Motivasjon utvikles gradvis, og de fleste som klarer å slutte har flere slutteforsøk bak seg (6). Ulik grad av motivasjon krever ulik veiledning. Innledningsvis er det derfor nyttig å benytte skaleringsspørsmål for å vurdere hvor motivert pasienten er til røykeslutt. I tabellen gis det eksempler på ulike spørsmål som kan stilles ut fra grad av motivasjon (23).

Hvor viktig er det for deg å slutte å røyke på en skala fra 0–10?

0-3

Lav motivasjon for endring

Den som røyker ser ingen problemer med røykingen.

Samtalefokus: Kartlegge personens syn på egen røyking med åpne spørsmål.

Forsiktig oppfordre til å tenke på om det er negative sider ved å røyke.

Snakke om konsekvenser av røyking, og tilby å gi informasjon om sammenhenger mellom røyking og helserisiko.

4-7

Ambivalent, usikker

Den som røyker vet at røyking er skadelig, men er ambivalent til å slutte.

Samtalefokus: Utforske fordeler og ulemper ved å slutte.

Utforske hindringer, undersøke muligheter og finne løsninger på det som er vanskelig.

8-10

Høy motivasjon for endring

Den som røyker vil slutte.

Samtalefokus: Anerkjenne beslutningen, og diskutere sluttedato. Avtale en konkret, individuell slutteplan.

Snakke om hva som skjer med kroppen når man slutter og hvordan f.eks. abstinens kan reduseres og håndteres. Informere om og anbefale bruk av legemidler.

(Folkhälsoinstitutet. Tobak och avvänjing. 2004.)

Siste faglige endring: 13. desember 2016