Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Symptomlindring av barn med en livsbegrensende tilstand

Kapitlet gir anbefalinger som kan tilpasses både tidlig og sen fase av barnets liv med en livsbegrensende tilstand. Symptombyrden hos barnet, samt usikkerheten og behov for gode råd, er imidlertid erfaringsmessig størst ved livets slutt og hos mange også ved de ofte tilbakevendende tilstandene som kan være den siste fasen av livet. Behandling av plagsomme symptomer i disse fasene er derfor vektlagt.

Det henvises mest til nyere, best mulig evidensbaserte sentrale publikasjoner om symptomkontroll.

Det regionale kompetansesenteret for lindrende behandling i Helse Bergen har laget et medikamentskrin til lindrende behandling for barn (helse-bergen.no). Medikamentskrinet er tiltenkt terminal fase og brukt i hjemmet, og det er ment å være enkelt. Av den grunn kan det fravike noe i medikamentell anbefaling uten at noe dermed er feil.

Siste faglige endring: 04. mai 2017