KAPITTEL 6
Erkjennelse av at barnets død nærmer seg, terminalfase og død

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

STERK ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 04. maimai 2017