KAPITTEL 6
Erkjennelse av at barnets død nærmer seg, terminalfase og død

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2017