Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1. Organisering

(Ikke oppdatert 2019) 

Innledning

Palliasjon foregår innenfor de fleste fagområder og på alle nivåer i helsevesenet.

Samtidig som grunnleggende palliasjon skal utøves overalt der man tar hånd om alvorlig syke og døende, skal helsetjenestene romme et særskilt, organisert, palliativt tilbud på alle nivåer.

I dette vedlegget gis en standard for det palliative tilbudet ved de ulike organisatoriske enhetene i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hver enhets oppgaver beskrives sammen med krav til klinisk tilbud og organisering, inkludert personale, lokaler og utstyr.

Anbefalingene bygger på offentlige utredninger og rapporter (1-6), samt Standard for palliasjon (7).

Vedlegg 1.1. Sykehusavdelinger

Vedlegg 1.2. Onkologiske avdelinger

Vedlegg 1.3. Onkologisk poliklinikk på mindre sykehus

Vedlegg 1.4. Smerteklinikk på sykehus

Vedlegg 1.5. Regionalt palliativt senter

Vedlegg 1.6. Palliativt senter på sykehus

Vedlegg 1.7. Dagbehandling

Vedlegg 1.8. Palliativ enhet i sykehjem, sykestue eller distriktmedisinsk senter

Vedlegg 1.9. Sykehjem uten palliativ enhet

Vedlegg 1.10. Hjemmebasert omsorg

Vedlegg 1.11. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Vedlegg 1.12. Kompetansenettverk av ressurssykepleiere

Vedlegg 1.13. Kompetansenettverk av andre faggrupper

Vedlegg 1.14. Frivillige

Vedlegg 1.15. Ansvar

Vedlegg 1.16. Referanser

Siste faglige endring: 14. oktober 2019