Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1.1. Sykehusavdelinger

Oppgaver

Alle avdelinger som har kreftpasienter eller andre pasienter med behov for palliasjon, skal gi god smerte- og symptomlindring og god terminal pleie og omsorg.

Klinisk tilbud

 • Avdelingen skal beherske grunnleggende palliasjon (se kap. Innledning).
 • Avdelingen skal ha kunnskap om hvilke pasienter som bør henvises til palliativt senter, onkologisk avdeling/poliklinikk og smerteklinikk.

Organisering

 • Det skal være en definert ansvarsfordeling mellom avdelingen og palliativt senter/team ved håndtering av felles pasienter. Palliativt team vil vanligvis ha en konsulentfunksjon.
 • Alle avdelinger (ev. poster) som har palliative pasienter, skal ha en ressurssykepleier som er med i kompetansenettverket i foretaket.
 • De ansatte bør få tilbud om veiledning.

Personale

 • Minimum en fast ansatt lege bør ha god kompetanse i palliasjon (nivå B, se Vedlegg 2).
 • Alle poster som behandler kreftpasienter, bør ha ansatt kreftsykepleier.
 • Avdelingen skal ha tilgang til fysioterapeut, prest og sosionom.

Lokaler og utstyr

 • Enerom for alvorlig syke pasienter og terminal pleie
 • Samtalerom
 • Fasiliteter for pårørende

Siste faglige endring: 14. oktober 2019