Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1.3. Onkologisk poliklinikk på mindre sykehus

Oppgaver

Mindre sykehus vil ofte ikke ha palliativt senter og heller ikke onkologisk avdeling. Onkologisk poliklinikk vil da ha et spesielt ansvar for palliasjon på sykehuset, ev. i samarbeid med smertepoliklinikken.

Klinisk tilbud

  • Poliklinikken skal minimum beherske grunnleggende palliasjon (se kap. Innledning).
  • Personalet skal ha kunnskap om hvilke pasienter som bør henvises til avdelinger/  team med spesialkompetanse i onkologi eller palliasjon som poliklinikken ikke selv rår over.
  • Personalet har konsulentfunksjon overfor sykehusets øvrige avdelinger og primærhelsetjenesten.

Organisering

  • Poliklinikken skal ha organisert samarbeid med de avdelinger på sykehuset som behandler kreftpasienter, med den nærmeste onkologiske avdelingen og med palliativt senter i foretaket.
  • Minst en sykepleier ved poliklinikken bør ha funksjon som ressurssykepleier og være med i kompetansenettverket i foretaket.

Personale

  • Poliklinikken skal ha ansatt kreftsykepleier.
  • Legene og sykepleierne bør ha god kompetanse i palliasjon (nivå B, se Vedlegg 2).
  • Poliklinikken bør ha tilgang til prest, sosionom og fysioterapeut.

Lokaler og utstyr

  • Tilstrekkelig antall undersøkelses- og behandlingsrom
  • Samtalerom

Siste faglige endring: 14. oktober 2019