Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13. Thymus-svulster (C37)

Thymus (norsk: brisselen) produserer T-lymfocytter (T for thymus). Den ligger i øvre, fremre mediastinum og består hovedsakelig av epiteliale celler og lymfocytter (G. Anderson & Takahama, 2012). Thymus veier rundt 30 g i tidlig ungdom, og skrumper deretter gradvis inn.

Thymus-svulstene utgjør ca 25-30 % av de mediastinale svulstene, oppstår vanligvis i aldersgruppen 40-80 år, er sjeldne med om lag 5-10 tilfeller pr år i Norge (0,15:100 000), og forekommer litt hyppigere hos menn enn hos kvinner. Svulstene vokser vanligvis langsomt, kan være lokalt infiltrerende og kan metastasere til andre organer.

De epiteliale thymussvulstene deles i tre hovedgrupper: 1) thymom, 2) thymuskarsinom, og 3) nevroendokrine neoplasmer. Andre svulster som kan oppstå i mediastinum er germinalcellesvulster, hematolymfoide svulster og svulster oppstått i ektopisk thyreoidea- og parathyreoidealt vev. Bare thymussvulstene vil bli omtalt her, og det henvises til WHO 2021-klassifikasjonen for beskrivelse av andre mediastinale svulster.

Femårs overlevelse er for thymomer rundt 80 %, mens den er i størrelsesorden 40-60 % for thymus-karsinomer (Filosso et al., 2016; Masaoka, 2010). En tredel av pasientene med thymussvulst har myastenia gravis (Romi, 2011).

13.1. Stadieinndeling

13.2. Utredning

13.3. Myastenia gravis

13.4. Patologi

13.5. Kirurgisk behandling

13.6. Onkologisk behandling

13.7. Oppfølging

Siste faglige endring: 09. april 2024