Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13. Thymus-svulster (C37)

Thymus (norsk: brisselen) produserer T-lymfocytter (T for thymus). Den ligger i øvre, fremre mediastinum og består hovedsakelig av epiteliale celler og lymfocytter (G. Anderson & Takahama, 2012). Den veier rundt 30 g i tidlig ungdom, og skrumper deretter gradvis inn.

Thymus-svulstene utgjør ca 25-30 % av de mediastinale svulstene, oppstår vanligvis i aldersgruppen 40-80 år, er sjeldne med om lag 5-10 tilfeller pr år i Norge (0,15:100 000), og forekommer litt hyppigere hos menn enn hos kvinner. Svulstene vokser vanligvis langsomt, kan være lokalt infiltrerende og kan metastasere til andre organer.

Femårs overlevelse er for thymomer rundt 80 %, mens den er i størrelsesorden 40-60 % for thymus-karsinomer (Filosso et al., 2016; Masaoka, 2010). En tredel av pasientene med thymussvulst har myastenia gravis (Romi, 2011).

De epiteliale thymussvulstene deles i tre hovedgrupper: 1) thymom, 2) thymuskarsinom, og 3) nevroendokrine neoplasmer. Andre svulster som kan oppstå i mediastinum er germinalcellesvulster, hematolymfoide svulster og svulster oppstått i ektopisk thyreoidea -og parathyreoidealt vev. Bare thymussvusltene vil bli omtalt her, og det henvises til WHO 2021 klassifikasjonen for beskrivelse av de andre mediastinale svulster.

13.1. Stadieinndeling

13.2. Utredning

13.3. Myastenia gravis

13.4. Patologi

13.5. Kirurgisk behandling

13.6. Onkologisk behandling

13.7. Oppfølging

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2023