Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15. Thymus-svulster (C37)

Thymus (norsk: brisselen) produserer T-lymfocytter (T for thymus). Den ligger i øvre, fremre mediastinum og består hovedsakelig av epiteliale celler og lymfocytter (G. Anderson & Takahama, 2012). Den veier rundt 30 g i tidlig ungdom, og skrumper deretter gradvis inn.

Thymus-svulster oppstår fra epiteliale celler i thymus-restvev. Alle thymus-svulster har malignt potensiale. Thymom-benevnelsen benyttes vanligvis for de mindre aggressive svulstene, mens de mer aggressive kalles thymus-karsinomer – men i henhold til formell klassifikasjon har disse betegnelsen thymom type C (R. J. Kelly, 2013). Maligniteter fra det lymfoide vev gir opphav til lymfomer, og omhandles ikke her.

Thymus-svulster oppstår vanligvis i aldersgruppen 40-80 år, er sjeldne, 5-10 tilfeller pr år i Norge (0,15:100 000), og forekommer litt hyppigere hos menn enn hos kvinner. Svulstene vokser vanligvis langsomt, kan være lokalt infiltrerende og kan metastasere til andre organer.

Femårs overlevelse er for thymomer rundt 80 %, mens den er i størrelsesorden 40 % for thymus-karsinomer (Masaoka, 2010). En tredel av pasientene med thymussvulst har myastenia gravis (Romi, 2011).

15.1. Stadieinndeling

15.2. Utredning

15.3. Myastenia gravis

15.4. Patologi

15.5. Kirurgisk behandling

15.6. Onkologisk behandling

15.7. Oppfølging

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021