Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.4. Patologi

Anbefaling - utredning av Thymom

  • CT med intravenøs kontrast er førstevalg ved utredning av oppfylninger i nivå med thymus.
  • MR toraks og PET/CT kan vurderes for å avklare spesifikke problemstillinger.
  • TNM8-klassifikasjonssystemet anbefales også for thymomer.
  • Dersom man etter radiologisk diagnostikk og tverrfaglig diskusjon konkluderer med operabilitet, er invasiv preoperativ histopatologisk diagnostikk ikke nødvendig.
  • Histologisk undersøkelse av preoperativ nålebiopsi, evt cytologi, supplert med immunhistokjemi er vanligvis tilstrekkelig for diagnose, inkludert subtype.

Siste faglige endring: 09. april 2024