Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.7. Oppfølging

Etter radikaloperasjon med frie reseksjonsrender (R0) av stadium I/II-svulster er prognosen svært god, med 10-årsoverlevelse fra 70-90 % for thymomer, lavere for thymuskarsinomer (Masaoka, 2010). Men residiver kan komme etter lang tid, spesielt gjelder dette thymomer. Pasienter med inoperabel sykdom som har gjennomgått onkologisk behandling bør også følges regelmessig, og kan f.eks. vurderes for stereotaktisk stråleterapi mot metastaser. Gitt sykdommens sjeldenhet vil det trolig være fornuftig med en viss sentralisering også av kontrollvirksomheten.

Anbefaling - oppfølgning etter behandling for thymom

  • De første 2 år anbefales halvårlig CT-undersøkelse med kontrast, deretter årlig i minimum totalt 5 år for thymuskarsinomer og i minimum 10 år for thymomer.

Siste faglige endring: 09. april 2024