Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.1. Stadieinndeling

Tidligere var Masaokas (også kalt Masaoka-Koga) stadieinndeling av thymomer () den mest brukte (Detterbeck, Nicholson, Kondo, Van Schil, & Moran, 2011) men i WHO 2021-klassifikasjonen anbefales TNM8-klassifikasjonssystemet også for thymomer.

Tabell 24 Masaokas stadieinndeling av thymom (anbefales erstattet med TNM)

Se IASLC/UICC Mesothelioma Staging Manual, 8th edition, 2016 

Stadium

Beskrivelse

Stadium I

Makroskopisk og mikroskopisk komplett innkapslet

Stadium II

A) Mikroskopisk transkapsulær invasjon

B) Makroskopisk invasjon til omgivende fettvev eller adherent til mediastinal pleura eller perikard

Stadium III

A) Makroskopisk invasjon i naboorgan, uten invasjon i store kar

B) Makroskopisk invasjon i naboorgan, med invasjon i store kar

Stadium IV

A) Pleural eller perikardiell disseminering

B) Lymfogen eller hematogen metastasering

I WHO 2021-klassifikasjonen anbefales TNM8-klassifikasjonssystemet også for thymomer.

Tabell 25 TNM8-klassifikasjon av thymomer

Se IASLC/UICC Mesothelioma Staging Manual, 8th edition, 2016 

Stadium

Beskrivelse

T1

a

Komplett eller inkomplett innkapslet, ev. med innvekst i mediastinalt fettvev

b

Innvekst i mediastinal pleura

T2

Innvekst i perikard

T3

Innvekst i lungevev, v. brachiocephalica, v. cava sup., brystvegg, n. phrenicus, hilære (ekstraperikardielle) lungekar

T4

Innvekst i aorta, buekar, lungearterier, myokard, trakea eller øsofagus

N0

Ingen metastaser til lymfeknuter

N1

Metastaser til anteriore (perithymiske) lymfeknuter

N2

Metastaser til dype intratorakale eller cervikale lymfeknuter

M0

Ingen metastaser til pleura, perikard eller fjernmetastaser

M1

a

Separate pleurale eller perikardielle metastaser

b

Intraparenkymale lungemetastaser eller fjernmetastaser

Tabell 26 TNM8-stadieinndeling av thymomer

Se IASLC/UICC Mesothelioma Staging Manual, 8th edition, 2016 

TNM

Subkategori

N0

N1

N2

T1

a

I

IVa

IVb

b

T2

 

II

IVa

IVb

T3

 

IIIa

IVa

IVb

T4

 

IIIb

IVa

IVb

M1

a

IVa

IVa

IVb

b

IVb

IVb

IVb

Siste faglige endring: 09. april 2024