Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15.1. Stadieinndeling

Masaokas (også kalt Masaoka-Koga) stadieinndeling av thymomer er den mest brukte (Detterbeck, Nicholson, Kondo, Van Schil, & Moran, 2011):

Stadium

Beskrivelse

Stadium I

Makroskopisk og mikroskopisk komplett innkapslet

Stadium II

A) Mikroskopisk transkapsulær invasjon

B) Makroskopisk invasjon til omgivende fettvev eller adherent til mediastinal pleura eller perikard

Stadium III

A) Makroskopisk invasjon i naboorgan, uten invasjon i store kar

B) Makroskopisk invasjon i naboorgan, med invasjon i store kar

Stadium IV

A) Pleural eller perikardiell disseminering

B) Lymfogen eller hematogen metastasering

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021