Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.5. Kirurgisk behandling

Som hovedregel skal alle thymomer fjernes kirurgisk. Det primære behandlingsmål er radikal kirurgisk reseksjon og hovedprinsippet er at hele thymus og omgivende fettvev skal fjernes selv om svulsten kun omfatter en mindre del av organet. Dette gjelder uavhengig om thymomet er ledsaget av myastenia gravis eller annet paraneoplastisk syndrom.

Median sternotomi er den mest benyttede kirurgiske tilgangen for thymektomi. Ved mindre svulster kan inngrepet utføres torakoskopisk.

TNM-8 klassifikasjonen bidrar til en klar inndeling av hvilke thymussvulster som er tilgjengelig for reseksjon (Carter, Benveniste, Madan, Godoy, Groot, et al., 2017). T1–3 ansees resektabelt, mens T4 inkluderer ikke-resektable strukturer. Klassifikasjonen har også en anbefaling om lokoregional lymfadenektomi ved alle typer thymussvulster.

Behandlingsstrategi

Oftest er primær kirurgi å foretrekke, men ved stadium III og IV kan man vurdere preoperativ kjemoterapi, og ev. stråleterapi, dersom det er usikkert om tumor kan fjernes radikalt.

Postoperativ kjemoterapi er sjelden indisert ved thymomer, men kan vurderes ved thymuskarsinom stadium III og IV. Postoperativ stråleterapi kan være indisert, men man må da vurdere nytte vs risko (se under).

Tabell 27 Behandlingsstrategier ved thymom

Se IASLC/UICC Mesothelioma Staging Manual, 8th edition, 2016 

TNM stadium

Anbefalt behandlingsstrategi

I

Kun kirurgi.

Strålebehandling kan vurderes ved kontraindikasjoner for kirurgi

II

Kirurgi.

Postoperativ strålebehandling kan vurderes for pasienter med R1- eller R2-reseksjon.

Strålebehandling kan vurderes ved kontraindikasjoner for kirurgi.

Vurder postoperativ strålebehandling ved tymuskarsinom.

III

Kirurgi.

Preoperativ kjemoterapi, eventuelt stråleterapi, dersom det er usikkert om tumor kan fjernes radikalt.

R0/R1: Vurder postoperativ strålebehandling. Drøft fordeler/ulemper med pasienten.

R2: Vurder postoperativ radiokjemoterapi.

Radiokjemoterapi vurderes ved ikke-resektable svulster.

Vurder postoperativ strålebehandling og kjemoterapi ved tymuskarsinom.

IVa

Kirurgi, hvis mulig etter preoperativ kjemoterapi.

R0/R1: Vurder postoperativ strålebehandling. Drøft fordeler/ulemper med pasienten

R2: Vurder postoperativ radiokjemoterapi

Vurder postoperativ strålebehandling ved tymuskarsinom og kjemoterapi dersom det ikke er gitt preoperativt

IVb

Kjemoterapi.

Dersom det ikke er mulig med radikal reseksjon av et thymom (WHO grad B1 eller lavere) er det rapportert at inkomplett reseksjon (debulking) kan bedre overlevelse (Falkson et al., 2009).

Ved residiv anbefaler Fujii at det skal opereres dersom residivet ser ut til å kunne fjernes kirurgisk (Fujii, 2011).

Anbefaling - kirurgi av Thymom

  • Som hovedregel skal alle thymomer fjernes kirurgisk.
  • Oftest er primær kirurgi å foretrekke, men ved stadium III og IV kan man vurdere preoperativ kjemoterapi, og ev. stråleterapi, dersom det er usikkert om tumor kan fjernes radikalt.

Siste faglige endring: 09. april 2024