Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Kurativ behandling av lokalisert småcellet lungekreft (SCLC T1-4N0-3M0) - begrenset sykdom

Andel småcellet lungekreft (SCLC) har gått tilbake, sammenliknet med ikke-småcellet lungekreft, og utgjør ca. 15-19 % av all lungekreft (Sagerup, Småstuen, Johannesen, Helland, & Brustugun, 2011). SCLC presenterer seg langt oftere med spredning på diagnosetidspunktet enn annen lungekreft. På diagnosetidspunktet har omlag 35 % begrenset og 65 % utbredt sykdom. Tilstanden oppfattes ved diagnose som systemisk sykdom, uavhengig av stadium. TNM klassifikasjon skal i dag brukes rutinemessig (Vallieres et al., 2009). Dog er betegnelsene begrenset sykdom (limited stage, LS) og utbredt sykdom (extensive stage, ES) fortsatt i bruk i internasjonale retningslinjer siden det er denne inndelingen som først og fremst har betydning for valg av behandling.

9.1. Kirurgisk behandling av st. I SCLC

9.2. Behandling av ikke-operabel begrenset sykdom, LS-SCLC

9.3. Pasienter over 75 år eller pasienter i generelt redusert allmenntilstand

9.4. Kontroll etter behandling

9.5. Behandling ved residiv og plagsomme symptomer

Siste faglige endring: 09. april 2024