Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Kurativ behandling av lokalisert småcellet lungekreft (SCLC T1-4N0-3M0) - begrenset sykdom

Andel småcellet lungekreft (SCLC) har gått tilbake, sammenliknet med ikke-småcellet lungekreft, og utgjør ca. 15-19 % av all lungekreft (Sagerup et al., 2011). SCLC presenterer seg langt oftere med spredning på diagnosetidspunktet enn annen lungekreft. På diagnosetidspunktet har omlag 35 % begrenset og 65 % utbredt sykdom. Tilstanden oppfattes ved diagnose som systemisk sykdom, uavhengig av stadium. TNM klassifikasjon skal i dag brukes rutinemessig (Vallieres et al., 2009). Dog er betegnelsene begrenset sykdom (LD) og utbredt sykdom (ED) fortsatt i bruk i internasjonale retningslinjer.

9.1. Definisjon begrenset sykdom (LS-SCLC), behandlingsmodaliteter og behandlingseffekt

9.2. Kirurgisk behandling

9.3. Onkologisk behandling

9.4. Pasienter over 75 år eller pasienter i generelt redusert allmenntilstand

9.5. Kontroll etter behandling

9.6. Behandling ved residiv og plagsomme symptomer

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2023