Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.3. Pasienter over 75 år eller pasienter i generelt redusert allmenntilstand

Pasientens allmenntilstand og fysiske status bør være veiledende for behandlingsvalg i stedet for pasientens kronologiske alder. Eldre pasienter med god allmenntilstand (ECOG 0-2) og normal organfunksjon har tilsvarende effekt av behandlingen som yngre og bør få optimal multimodal behandling (Yuen et al., 2000). Ved redusert allmenntilstand som skyldes sykdomsbyrde bør pasienten få adekvat kurativ behandling til tross for redusert allmenntilstand.

Hos eldre pasienter med redusert allmenntilstand (ECOG 3-4), uavhengig av tumorbyrde, eller redusert organfunksjon bør en vurdere å redusere kjemoterapi-dosen (for eksempel med 25 %) og/eller gi TRT etter cytostatikabehandlingen (Früh et al., 2013; Rudin et al., 2015).

Profylaktisk helhjernebestråling er ikke aktuelt i denne aldersgruppen.

Anbefaling - eldre pasienter med LS-SCLC

  • Eldre pasienter i god allmenntilstand, eller der redusert allmenntilstand relateres til tumorbyrde, bør motta optimal multimodal terapi.
  • Hos eldre pasienter med reelt svekket allmenntilstand kan man vurdere å redusere kjemoterapidosene og/eller gi TRT etter cytostatika.

Siste faglige endring: 09. april 2024