Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13. Behandling av lokoregionalt tilbakefall og/eller metastatisk sykdom

Alle primærlokalisasjoner av PEC i hode/halsregionen kan residivere etter primærbehandling, både lokalt, regionalt og i øvrige organer. Håndtering av lokalt tilbakefall er en stor utfordring for alle som behandler pasienter med ØNH-kreft. I motsetning til karsinomer i andre lokalisasjoner, holder PEC i hode hals seg ofte lokalt også i residivsitusjonen. Vanligste lokalisasjoner for fjernmetastaser er lunge og skjelett, men metastaser til lever, mediastinum og hjerne kan også forekomme (Merino, Lindberg, & Fletcher, 1977). De fleste residiv (lokalt og/eller til fjerne organer) oppstår innen 3 år etter avsluttet primærbehandling. Ved påvist eller mistenkt residiv bør pasienten diskuteres på nytt i MDT.

Diagnostikk av mistenkt residiv/metastase fra hode-/halskreft bør verifiseres så sikkert som mulig, aller helst med adekvat biopsi til histopatologisk undersøkelse, samt relevant billeddiagnostikk.

Det er viktig å differensiere mellom pasienter med potensiale for kurativ salvage-terapi og de som er inkurable. Beslutning om inkurabel situasjon er betinget på både tumorfaktorer (for eksempel utbredte metastaser) og pasientfaktorer (evnen til å tolerere salvage-terapi).

13.1. Kirurgi

13.2. Strålebehandling

13.3. Palliativ medikamentell behandling av PEC

13.4. Symptomlindring

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020