Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13. Behandling av lokoregionalt tilbakefall og/eller metastatisk sykdom

Alle primærlokalisasjoner av PEC i hode/halsregionen kan residivere etter primærbehandling, både lokalt og regionalt. Håndtering av lokalt tilbakefall er en stor utfordring for alle som behandler pasienter med ØNH-kreft. I motsetning til karsinomer i andre lokalisasjoner, holder PEC i hode hals seg ofte lokalt også i residiv situasjonen. Vanligste lokalisasjoner for fjernmetastaser er lunge og skjelett, men metastaser til lever, mediastinum og hjerne kan også forekomme (Merino et al., 1977). De fleste residiv (lokalt og/eller til fjerne organer) oppstår innen 3 år etter avsluttet primærbehandling. Ved påvist eller mistenkt residiv bør pasienten diskuteres på nytt i MDT.  Ved behov for strålebehandling eller systemisk medikamentell behandling anbefales det at spesialist i onkologi har ansvaret for initiering av behandlingen og oppfølging av pasienten.

Diagnostikk av mistenkt residiv/metastase fra hode/halskreft bør verifiseres så sikkert som mulig, aller helst med adekvat biopsi til histopatologisk undersøkelse, samt relevant billeddiagnostikk. 

Det er viktig å differensiere mellom pasienter med potensiale for kurativ salvage-terapi og de som er inkurable. Beslutning om inkurabel situasjon er betinget av både tumorfaktorer (for eksempel utbredte metastaser) og pasientfaktorer (evnen til å tolerere salvage-terapi). 

Palliativ/symptomlindrende onkologisk behandling (strålebehandling og medikamentellbehandling) gis på pasientens lokalsykehus for best ivaretakelse av pasient og pårørende. Pasienter med langtkommet ØHK-kreft er ofte i behov av tett oppfølging på grunn av plagsomme symprotmer. De  bør henvises til palliativ enhet der det er tilgjengelig.  

13.1. Kirurgi

13.2. Strålebehandling

13.3. Palliativ medikamentell behandling av PEC

13.4. Symptomlindring

Siste faglige endring: 27. november 2023