Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.4. Symptomlindring

Pasienter med residiv og/eller metastaser fra hode/hals kreft kan få et betydelig behov for tverrfaglig, symptomlindrende behandling, oppfølging, og omsorg. De lokale plagene kan bli betydelige, med store konsekvenser for pasient og pårørende. God symptomlindring (smerte, kvalme, lokale infeksjoner, fisteldannelser), ernæringsfokus og godt samarbeid mellom kom­mune­helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste utgjør grunnstammen i den palliative omsorg.

Anbefalinger:

  • Det vises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 2015).

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020