Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.4. Symptomlindring

Pasienter med residiv og/eller metastaser fra hode/hals kreft kan få et betydelig behov for tverrfaglig, symptomlindrende behandling, oppfølging, og omsorg. De lokale plagene kan bli omfattende, med store konsekvenser for pasient og pårørende. God symptomlindring (smerte, kvalme, lokale infeksjoner, fisteldannelser), ernæringsfokus og godt samarbeid mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste er svært viktig i den palliative omsorgen. 

Anbefalinger: 

Siste faglige endring: 27. november 2023