KAPITTEL 3
Sekundærforebygging – undersøkelse og behandling ved hjerneslag

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2017