Hodeomkrets: Helsestasjonen bør måle hodeomkrets på barn 0-2 år

Alle barn bør få målt hodeomkrets regelmessig i løpet av første leveår, og på indikasjon frem til 2 års alder.

Måling av hodeomkrets bør gjennomføres ved de faste konsultasjonene på helsestasjonen, samtidig med måling av vekt og lengde ved:

  • 7.–10. levedøgn (hjemmebesøk)
  • 6 ukers alder
  • 3 måneders alder
  • 5 måneders alder
  • 6 måneders alder
  • 10 måneders alder
  • 12 måneders alder

Ved andre konsultasjoner bør måling av hodeomkrets gjøres på indikasjon eller etter foreldrenes ønske, se anbefalingen Helsestasjonsprogrammet. 

Ved vurdering av hodeomkrets anbefales det å benytte nasjonal vekstkurve fra Vekststudien i Bergen