Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Diagnostikk og utredning

Diagnostikk, utredning, behandling og oppfølging av pasienter med mistenkt diffust gliom skjer i samarbeid mellom fastlege/primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Tumorrettet behandling gis i spesialisthelsetjenesten. Oppfølging underveis i behandlingen og ikke minst i perioder uten tumorrettet behandling er viktig og her har fastlegen en særskilt viktig rolle. Dette gjelder for eksempel symptomkontroll for derigjennom å avdekke rehabiliteringsbehov, oppfølging av antiepileptisk medisinering, og kartlegging av eventuelt behov for psykososiale tiltak og vurderinger omkring arbeidsførhet. Helsedirektoratet har i samarbeid med en arbeidsgruppe av fastleger, utarbeidet et dokument som beskriver fastlegenes rolle ved kreft.

Det vises også til nasjonal veileder for pårørende.

5.1. Symptomer

5.2. Utredning

5.3. Kliniske undersøkelser

5.4. Bildediagnostiske undersøkelser

5.5. Laboratorieprøver

5.6. Utredningsforløp

5.7. Stadieinndeling

Siste faglige endring: 17. august 2023