Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.7. Stadieinndeling

Stadieinndeling er ikke aktuelt for diffuse gliomer. Svulster i denne gruppen sprer seg i praksis nesten aldri til andre organer. Det bemerkes at både WHO-gradering og molekylærpatologisk subklassifikasjon er vesentlig.

Anbefalinger:

  • Alle pasienter hvor man mistenker diffust gliom skal utredes med MR tumorprotokoll, med mindre MR er kontraindisert
  • MR-undersøkelsen skal omfatte hodet (hjernen) og utføres med tumorprotokoll som minimum må inneholde følgende sekvenser:
Tumorprotokoll, sekvenser

Sekvens

Bildeplan

T1 før kontrast

3D

TSE/FSE T2

Transversal

FLAIR

3D

Diffusjon

Transversal

T1 etter intravenøs kontrast

3D

  • Diagnosen bør som hovedregel baseres på histopatologi i tillegg til MR (Evidens grad C)
  • Diagnostiske molekylærbiologiske parametere som må utføres på pasienter med diffust gliom:
Diagnostiske molekylærbiologiske parametere

Diffust gliom

Karakteristika

Diagnose

IDH-positiv

(mutert)

1p/19q kodelesjon

Oligodendrogliom CNS WHO grad 2 eller 3

1p/19q kodelesjon ikke påvist (eller ATRX-positiv og/eller p53-positiv)

Diffust astrocytom CNS WHO grad 2, 3 eller 4

1p/19q kodelesjon ikke påvist, men påvist mikrovaskulær proliferasjon, nekrose eller homozygot CDKN2A/B-delesjon

Diffust astrocytom CNS WHO grad 4

IDH-negativ

(villtype)

Mikrovaskulær proliferasjon, nekrose, TERT-promotormutasjon, EGFR-amplifikasjon eller kromosomkombinasjonen +7 og -10

Glioblastom CNS WHO grad 4

  • MGMT metyleringsstatus bør bestemmes ved glioblastom. MGMT-status har prediktiv verdi for respons på alkylerende kjemoterapi (temozolomid) ved glioblastom (men ikke ved IDH-positivt astrocytom CNS WHO grad 4). MGMT-status har også trolig prediktiv verdi ved bruk av alkylerende kjemoterapi for oligodendrogliom.

Siste faglige endring: 17. august 2023