Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.6. Utredningsforløp

Pasienter med mistanke om hjernesvulst av ukjent type skal henvises til «Pakkeforløp for hjernekreft», se kapittel Pakkeforløp for kreft. For alle praktiske formål betyr det umiddelbar henvisning til sykehus med nevrokirurgisk avdeling. Ved mistanke om diffust CNS WHO grad 2 gliom vil det avhengig av klinikk oftest være naturlig med elektiv, men rask henvisning til nærmeste nevrokirurgiske avdeling. Ved førstegangs epileptisk anfall, nedsatt funsjonsnivå eller nevrologiske utfall blir de fleste pasienter innlagt akutt i sykehus og bildediagnostikk foretatt der.

Dersom det ikke allerede er gjort bildediagnostikk med MR og adekvate sekvenser (tumorprotokoll), så skal det gjøres snarest. De fleste pasienter bør vurderes i MDT, før og/eller etter operasjon. Har man på bakgrunn av bildediagnostikk mistanke om diffust gliom vil det som regel være ønskelig med en vevsprøve, denne tas oftest i forbindelse med svulstreseksjon. Hos pasienter som gjennomgår tumorreseksjon bør MR-kontroll gjennomføres innen 48 timer postoperativt for å avdekke kirurgiske komplikasjoner (sirkulasjonsforstyrrelser, hematomer) og for å vurdere reseksjonsgrad.

Alle pasienter med diffust CNS WHO grad 3 og 4 gliom henvises kreftavdeling for vurdering med hensyn på adjuvant behandling etter vevsdiagnostikk. Etter at histopatologisk diagnose foreligger bør også pasienter med diffust CNS WHO grad 2 gliom vurderes med tanke på adjuvant behandling. Dette er en tverrfaglig vurdering som helst bør foregå i MDT, i det minste i diskusjon mellom onkolog og nevrokirurg. Man bør da legge vekt på resttumorstørrelse, re-operabilitet, molekylære markører og andre prognostiske faktorer. Pasienter med diffust gliom bør også oftest vurderes i MDT-møter ved senere sykdomsprogresjon.

Siste faglige endring: 17. august 2023