Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Appendix 1 – kjemoterapi

  • Alle kjemoterapeutiske doser i dette dokumentet beregnes på grunnlag av kroppsoverflate i m2.
  • På generell basis bør pasienter som mottar kjemoterapi unngå amming og bruke prevensjon under og i minst 6 måneder etter avsluttet kjemoterapi.
  • Kjemoterapi som brukes ved hjernesvulster (PCV, temozolomid, lomustin) kan påvirke fertiliteten hos både kvinner og menn, men sannsynligheten for å bli varig steril av behandlingen er liten. Det er likevel tilrådelig at yngre pasienter (< 40 - 45 år) i god allmenntilstand og med gode prognostiske markører får tilbud om samtale og evt fertiltetsbevarende tiltak, og da helst i forkant av igangsatt behandling.
  • Retningslinjene i dette dokumentet er veiledende. Man kan, dersom det av ulike grunner skulle være behov for/ønske om det, velge andre løsninger enn det som er skissert her.
  • Dersom man får påvirkning av blodprøveparametere, må kontrollhyppigheten revurderes på individuell basis ut ifra graden av påvirkning.

1. Temozolomid konkomitant til strålebehandling

2. Temozolomid monoterapi

3. PCV-kur

4. CCNU (Lomustin) monoterapi

5. Alternativ PCV-kur

Siste faglige endring: 17. august 2023