Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Alternativ PCV-kur

For indikasjon, bivirkninger og forholdsregler: Se anbefalt PCV-kur.

Alternativ PCV-kur

Medikament

Dose

Kurdag

Vinkristin (Oncovin)

1.4 mg/m2 (maksimalt 2 mg ved hver infusjon)

Gis intravenøst over 10 minutter i 100 ml 0.9 % NaCl

1

CCNU (lomustin)

100 mg/m2 (maksimalt 200 mg) som engangsdose

 • Peroral behandling.
 • Finnes som kapsler á 10 og 40 mg.
 • Svelges hele.
 • Kapslene skal tas fastende, det vil si minst en time før og to timer etter matinntak.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose.
 • Ved kumulativ dose over 1200 mg/m2 (innberegnet eventuell karmustin) skal man være oppmerksom på fare for lungefibrose og nyresvikt.

1

Prokarbazin (Natulan)

100 mg/m2 fordelt på 2 daglige doser (morgen og kveld)

 • Peroral behandling.
 • Finnes som tabletter á 50 mg.
 • Dose morgen og kveld kan være ulik avhengig av kroppsoverflate, og man kan også variere dose fra dag til dag. En tommelfingerregel er at man heller skal runde ned enn opp dersom man er midt mellom to dosenivåer.
 • Svelges hele.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose.

2–7

Dexametason

4 mg x 4

4 mg x 3

2 mg x 4

2 mg x 2

1 mg x 2

 

 • Peroral behandling.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose.

1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

 

 

 

 

 

Oppstart ny kur dag 43

Siste faglige endring: 17. august 2023