Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. PCV-kur

Indikasjon

 • Adjuvant som ledd i primærbehandling av oligodendrogliom CNS WHO grad 2-3 og diffust astrocytom, IDH-mutert CNS WHO grad 2.
 • Ved residiv av diffuse gliomer grad 2-3 og i sjeldne, utvalgte tilfeller av astrocytom, IDH-mutert CNS WHO grad 4 eller glioblastom, IDH-villtype.

Kuroppsett

 • Kurintervall: 6-8 uker
 • Kontroll/evaluering med MR etter hver andre kur.

Behandlingstid

 • Som adjuvant behandling: (4-)6 kurer
 • Ved residivbehandling: Ofte 4 kurer, blant annet avhengig av behandlingsrespons.
Behandlingstid

Medikament

Dose

Kurdag

Vinkristin (Oncovin)

1.4 mg/m2 (maksimalt 2 mg ved hver infusjon)

Gis intravenøst over 10 minutter i 100 ml 0.9 % NaCl

8 og 29

CCNU (Lomustin)

110 mg/m2 (maksimalt 200 mg) som engangsdose

 • Peroral behandling.
 • Finnes som kapsler á 10 og 40 mg.
 • Svelges hele.
 • Kapslene skal tas fastende, det vil si minst en time før og helst minimum to timer etter matinntak.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose.
 • Ved kumulativ dose over 1200 mg/m2 (innberegnet eventuell karmustin) skal man være oppmerksom på fare for lungefibrose og nyresvikt.

1

Prokarbazin (Natulan)

60 mg/m2 fordelt på 2 daglige doser (morgen og kveld). Det totale antall kapsler kan beregnes slik: (60 x overflateareal i m2 x 14) ÷50, og avrundes til nærmeste hele tall.

 • Peroral behandling.
 • Finnes som tabletter á 50 mg.
 • Dose morgen og kveld kan være ulik avhengig av kroppsoverflate, og man kan også variere dose fra dag til dag. En tommelfingerregel er at man heller skal runde ned enn opp dersom man er midt mellom to dosenivåer.
 • Svelges hele.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose.

8–21

Oppstart ny kur dag 43 (eller 57 hvis mye toksisitet).

Mest vanlige bivirkninger

 • Lomustin:
  • Sterkt benmargstoksisk. Opptrer forsinket, vanligvis mest uttalt etter 4–6 uker, og kumulativt med større utslag, raskere inntreden og lengre varighet etter gjentatte doser. Affiserer alle tre rekker (hemoglobin, hvite blodceller, trombocytter). Vær oppmerksom særlig etter tidligere cytostatika- og/eller strålebehandling.
  • Lungefibrose og nyreskade ved langvarig bruk. Forsiktighet bør utvises ved kumulative doser over 1000–1200 mg/m2.
 • Vinkristin:
  • Sterkt vevstoksisk! Det finnes ikke antidot. Svak oppvarming og tilsyn av kirurg ved ekstravasering.
  • Nevropati som kan variere fra lette parestesier til arefleksi, dropfot og nedsatt kraft. Oftest reversibelt, men man bør ha lav terskel for seponering ved tiltagende symptomatologi. Pasientene bør vise at de kan stå på hæl og tå før hver infusjon.
 • Prokarbazin:
  • Allergiske reaksjoner.
  • Utlett og kløe.
  • Reaksjon med varierende grad av hodepine, rødme, angst, svimmelhet, høyt blodtrykk, høy puls, kvalme og oppkast (Antabuslignende effekter) kan opptre. Dette skjer oftest i kombinasjon med inntak av tyraminholdig drikke eller matvarer, og derfor bør inntaket av disse begrenses. Tyramin finnes i alkoholholdige produkter (spesielt rødvin), banan, sure melkeprodukter (yoghurt, rømme, kefir, Cultura, Biola og lignende), modnet ost, ansjos, kaviar, lever, rosiner, avocado, sjokolade, soyasaus, gjær og kjøtt som er kunstig mørnet. Det anbefales også å unngå inntak av store mengder koffeinholdige drikker som kaffe, te og cola.
 • Hårtap: Håravfall er sjelden uttalt, men håret kan bli tynnere.
 • Gastrointestinale forstyrrelser: Spesielt kvalme og oppkast (lomustin), anoreksi, smaksforandringer og obstipasjon (vinkristin).
 • Andre: Tretthet/fatigue, muskelatrofi.

Antiemetisk behandling

Ondansetron eller metoklopramid anbefales før lomustin og ellers ved behov.

​​​​​​​Blodprøvekontroll

 • Ved oppstart kur: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter, nøytrofile granulocytter, lymfocytter, kreatinin, natrium, kalium, klorid, kalsium, magnesium, urea, albumin, ALAT, ASAT, LD, ALP, GT, bilirubin, blodglukose og CRP.
 • Dag 29 av kur: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter og nøytrofile granulocytter

Dosejustering

Dosejustering

Nøytrofile granulocytter

Trombocytter

Kreatinin

Dosejustering/kurutsettelse

< 1.0-1.5

< 100

> 110

Utsett kur 1 uke

Dosejustering etter individuell vurdering og i samråd med pasienten. Forslagsvis:

 • Ved vedvarende cytopeni > 2 uker: Dosereduser lomustin og prokarbazin med forslagsvis 25%. Vinkristin reduseres IKKE ved cytopeni.
 • Ved utsettelse > 4 uker avbrytes PCV-behandling. Vurder overgang til temozolomid.
 • Vinkristin stoppes ved nevrotoksisitet grad 2 eller mer, men kan eventuelt reinsettes ved symptombedring (og eventuelt i lavere dose).
 • Prokarbazin: Ved allergisk reaksjon vurderes å avbrytes behandlingen. Vurder overgang til temozolomid.

Ved overgang til temozolomid: 2 kurer PCV tilsvarer 3 kurer temozolomid.

Siste faglige endring: 17. august 2023