Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. CCNU (Lomustin) monoterapi

Indikasjon

Recidivbehandling av diffuse gliomer CNS WHO grad 2-4.

Kuroppsett

 • Kurintervall 6–8 uker.
 • Evaluering med MR etter 2 kurer.

Behandlingstid

 • Ofte 4 kurer, blant annet avhengig av behandlingsrespons.
Behandlingstid

Medikament

Dose

CCNU (lomustin)

110 mg/m2 (maksimalt 200 mg) som engangsdose

 • Peroral behandling.
 • Finnes som kapsler á 10 og 40 mg.
 • Svelges hele.
 • Kapslene skal tas fastende, det vil si minst en time før og helst minimum to timer etter matinntak.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal det ikke tas ny dose.
 • Ved kumulativ dose over 1200 mg/m2 (innberegnet eventuell karmustin) skal man være oppmerksom på fare for lungefibrose og nyresvikt.

Oppstart ny kur dag 43

Bivirkninger

 • Sterkt benmargstoksisk. Opptrer forsinket, vanligvis mest uttalt etter 4–6 uker, og kumulativt med større utslag, raskere inntreden og lengre varighet etter gjentatte doser. Affiserer alle tre rekker (hemoglobin, hvite blodceller, trombocytter). Vær oppmerksom særlig etter tidligere cytostatika- og/eller strålebehandling.
 • Lungefibrose og nyreskade ved langvarig bruk. Forsiktighet bør utvises ved kumulative doser over 1000–1200 mg/m2.
 • Hårtap: Håravfall er sjelden uttalt, men håret kan bli tynnere.
 • Gastrointestinale forstyrrelser: Spesielt kvalme, oppkast, anoreksi, smaksforandringer og obstipasjon.
 • Andre: Tretthet/fatigue, muskelatrofi.

Antiemetisk behandling:

Ondansetron 8 mg x 2 (eller metoklopramid) anbefales samme dag som CCNU.

Blodprøvekontroll

 • Ved oppstart kur: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter, nøytrofile granulocytter, lymfocytter, kreatinin, natrium, kalium, klorid, kalsium, magnesium, urea, albumin, ALAT, ASAT, LD, ALP, GT, bilirubin, blodglukose og CRP.
 • Dag 29 av kur: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter og nøytrofile granulocytter

Dosejustering

Dosejustering

Nøytrofile granulocytter

Trombocytter

Kreatinin

Dosejustering/kurutsettelse

< 1.0-1.5

< 100

> 110

Utsett kur 1 uke

Dersom vedvarende cytopenier må man vurdere ytterligere utsettelser, doseredusering og seponering av videre kurer

Siste faglige endring: 17. august 2023