Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

.1. Temozolomid konkomitant til strålebehandling

Indikasjon

Primærbehandling av glioblastom sammen med 2, 3 eller 6 ukers strålebehandling.

Indikasjon

Medikament

Dose

Varighet

Temozolomid kapsler

75 mg/m2/dag

Fra første til siste dag av strålebehandling, inkludert lørdager, søndager og helligdager (maksimalt 49 dager)

 • Peroral behandling en gang daglig.
 • Kapslene bør tas ca. 1 time før strålebehandling.
 • Kapslene bør tas ved omtrent samme tidspunkt hver dag (også i helgene).
 • Kapslene skal tas fastende, det vil si minst en time før og to timer etter matinntak.
 • Kapslene skal svelges hele (må ikke åpnes eller tygges) med et glass vann.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal man ikke ta ny dose.

Mest vanlige bivirkninger

 • Benmargssuppresjon: Oftest trombocytopeni og lymfopeni, men også nøytropeni og sjeldnere anemi.
 • Infeksjonsrisiko: Pneumocystis jiroveci (ved lave lymfocytter og/eller langvarig behandling med høydose steroider).
 • Leverpåvirkning, oftest ALAT-stigning.
 • Gastrointestinale forstyrrelser: Spesielt kvalme, oppkast, anoreksi, smaksforandringer og obstipasjon.
 • Andre: Utslett, kløe, tretthet/fatigue.

Antiemetisk behandling

Temozolomid er relativt lav-emetogen. Ondansetron eller metoklopramid kan gis før administrering av temozolomid, men mange pasienter klarer seg uten. Vær oppmerksom på obstipasjonsfare ved bruk av ondansetron.

Pneumocystis jiroveci-profylakse

Pasienter som får temozolomid samtidig med strålebehandling har noe økt risiko for å utvikle Pneumocystis jiroveci-pneumoni. Profylakse med trimetoprim-sulfa (for eksempel 2 tabletter x 2 to dager i uken, eller 1 tablett daglig) fra uke 3 av strålebehandling og frem inntil 4 uker etter avsluttet strålebehandling, kan overveies hos pasienter som står på høydose kotikosteroider over lengre tid og/eller har målt lave lymfocytter (< 0.5). Trimetoprim-sulfa har bivirkninger inkludert nøytropeni som må tas med i vurderingen dersom profylakse anses indisert.

Blodprøvekontroll

 • Ved oppstart: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter, nøytrofile granulocytter, lymfocytter, kreatinin, natrium, kalium, klorid, kalsium, magnesium, urea, albumin, ALAT, ASAT, LD, ALP, GT, bilirubin, blodglukose og CRP.
 • Ukentlig gjennom hele (og i forbindelse med ferdigstilling av) strålebehandlingen: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter, nøytrofile granulocytter, lymfocytter og ALAT.
 • Lave og synkende hematologiske parametere bør følges til man ser en stigende tendens; høye og økende leverparametere til man ser en synkende tendens

Dosejustering

Dosejustering

Nøytrofile granulocytter

Trombocytter

Dosejustering

< 1.0

50–100

Opphold i temozolomidbehandling

< 0.5

< 50

Seponer temozolomid

Sist faglig oppdatert: 17. august 2023