Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalt dosering av kolinesterasehemmere og memantin

Det henvises til Direktoratet for medisinske produkter for nærmere informasjon om det enkelte legemiddel og oppdateringer.

Kolinesterasehemmere (virkestoff)*

LegemiddelForumOppstartsdoseTitreringEksempler på titreringsplan
DonepezilTablett (5 mg, 10 mg)2,5-5 mg x 1 dagligØk til 10 mg daglig etter 4-8 uker2,5 mg daglig (kveld)→5mg daglig→10mg daglig
Rivastigmin**

Depotplaster
(4,6 mg/24 t og 9,5 mg/24 t)


Kapsler
(1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg og 6 meg)

Mikstur
(2 mg/ml)

4,6 mg/24 t x1 daglig1,5 mg x 2 daglig etter måltider


1,5 mg x 2 daglig etter måltider

Øk til 9,5 mg/24 t etter 4 uker

Øk med 1,5 mg x 2 daglig hver 2.-4. uke opp til 6 mg x 2 daglig

Øk med 1,5 mg x 2 daglig hver 2.-4. uke opp til 6 mg x 2 daglig
4,6 mg/24 t→9,5 mg/24 t

1,5 mg x 2 daglig→3 mg x 2 daglig→4,5 mg x 2 daglig→6 mg x 2 daglig

1,5 mg x 2 daglig→3 mg x 2 daglig→4,5 mg x 2 daglig→6 mg x 2 daglig
GalantaminDepotkapsler (8 mg, 16 mg. 24 meg)8 mg x 1 daglig etter måltiderØk med 8 mg hver 4. uke opp til 24 mg x 1 daglig8 mg x 1 daglig (morgen)→16 mg x 1 daglig→24 mg x 1 daglig

*Økt dose er assosiert med større effekt, men med økt sannsynlighet for bivirkninger.
**Ifølge en systematisk Cochrane-oversiktsartikkel (Birks et al., 2015) har depotplaster og kapsler med rivastigmin samme effekt på overordnet funksjonsnivå, global kognisjon og ADL, men depotplaster kan ha færre bivirkninger, spesielt med hensyn til gastrointestinale plager (kvalme, oppkast, vekttap) og svimmelhet.

 

Memantin
LegemiddelForumOppstartsdoseTitreringEksempler på titreringsplan
MemantinTabletter (5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg)Oppløsning (5 mg/pumpetrykk)
5 mg x 1 daglig5 mg x 1 daglig
Øk med 5 mg hver 1.- 2. uke opp til 20 mg x 1 daglig

Øk med 5 mg hver 1.- 2. uke opp til 20 mg x 1 daglig
5 mg x 1 daglig (morgen)→10 mg x 1 daglig→15 mg x 1 daglig→20 mg x 1 daglig

5 mg x 1 daglig (morgen)→10 mg x 1 daglig→15 mg x 1 daglig →20 mg x 1 daglig

 

Først publisert: 10.06.2024 Siste faglige endring: 10.06.2024 Se tidligere versjoner