7. Infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

7.1 Mindre alvorlige infeksjoner som behandles i primærhelsetjenesten

Sist faglig oppdatert: 23. november 2020