17. Dosering og konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika

Dosering for pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon. Denne informasjonen er også tilgjengelig direkte under hvert legemiddel i de reviderte anbefalingene.

Konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika

Aminoglycosider: Hos pasienter med normal nyrefunksjon kan behandling med gentamicin gis inntil 72 timer uten måling av serumkonsentrasjoner, bortsett fra hos kritisk syke pasienter der serumkonsentrasjoner måles fra og med 8-timers prøve etter første dose, og videre ved hver dose. Ved behandling utover 72 timer må serumkonsentrasjoner (0-prøve og 8-timers-prøve) og nyrefunksjon måles regelmessig. Se mer om administrering og monitorering av aminoglykosider på KAS sine hjemmesider

Vankomycin: se OUS sitt kapittel i metodeboken om konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika
 

Sist faglig oppdatert: 26. januar 2021