17. Dosering og konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika

Dosering for pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon. Denne informasjonen er også tilgjengelig direkte under hvert legemiddel i de reviderte anbefalingene.

Konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika

Se OUS sitt kapittel i metodeboken om konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika
Se også administrering og monitorering av aminoglykosider på KAS sine hjemmesider.

Sist faglig oppdatert: 29. september 2020