Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20. Dosering og konsentrasjonsbestemmelse av antibiotika

Dosering for pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon. Denne informasjonen er også tilgjengelig direkte under hvert legemiddel i de reviderte anbefalingene.

Dosering og konsentrasjonsbestemmelse av aminoglykosider og vankomycin

Aminoglykosider

  • Dosering av gentamicin hos normalvektige pasienter (KMI<25) baseres på totalvekt (faktisk vekt). Dosering hos pasienter med overvekt (KMI>25) eller fedme baseres på Adjusted Body Weight (ABW) Kalkulator. Dosen avrundes til nærmeste 40mg på grunn av ampullestørrelse. Maksimal døgndose er vanligvis 600 mg.
  • Hos pasienter med normal nyrefunksjon kan behandling med gentamicin gis inntil 72 timer uten måling av serumkonsentrasjoner, bortsett fra hos kritisk syke pasienter der serumkonsentrasjoner måles fra og med 8-timers prøve etter første dose, og videre ved hver dose. Ved behandling utover 72 timer må serumkonsentrasjoner (0-prøve og 8-timers-prøve) og nyrefunksjon måles regelmessig. Se mer om administrering og monitorering av aminoglykosider på KAS sine hjemmesider.

Vankomycin

Vankomycin ladningsdose (metningsdose) kan være aktuelt, se OUS sitt kapittel i metodeboken om dosering  og konsentrasjonsbestemmelse av vankomycin.   

Sist faglig oppdatert: 07. juli 2022