2.12. Andre nevrologiske lidelser og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse kan forekomme sammen med en rekke andre lidelser av ulik karakter. Ved noen lidelser, for eksempel nevrologiske sykdommer som sekvele etter hjerneskade og ved epilepsi, kan det være symptomer forenlig med diagnosen ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse. Andre ganger kan det være snakk om at to sykdommer forekommer samtidig, men ikke har en direkte relasjon.

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018