Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.8Modell for systematisk utvikling av kommunalt medvirkningsansvar

Implementering av kommunal praksismodell gir kommunene en mulighet for å jobbe systematisk og tverrfaglig for å skape flere kommunale praksisplasser. Kommunen må forankre og prioritere økonomiske, faglige og administrative ressurser til planlegging, politisk forankring og praktisk gjennomføring av kommunal praksismodell.

Modellen er en verktøykasse som bør tilpasses regionale og lokale forhold (jf. kap. 2). Dette betyr at for eksempel fagutviklerfunksjonen kan knyttes til en HR-avdeling, Helsefellesskap eller USHT, jf. kap. 2.2.1 og 2.2.2. Funksjonen kan også fragmenteres på ulike aktuelle kommunale organisasjonsstrukturer. Helsedirektoratet anbefaler imidlertid ikke en slik oppdeling av funksjonene fagutvikler og praksiskoordinator i denne modellen, jf. kap. 2.3.1 Én vei inn og én vei ut av praksis.

Siste faglige endring: 22. mars 2023