Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.9Samhandlingsverktøy

Gjennom innspillsrundene ble det understreket viktigheten av et digitalt samhandlingsverktøy for å understøtte samarbeidet.

Flere innspill pekte på at Arbeidslivsportalen[1] kan være et aktuelt verktøy for logistikk, dokumentasjon og samhandling mellom partene. Dette verktøyet er en webapplikasjon utviklet for å redusere manuelt arbeid ved studiestedene og som blant annet optimaliserer informasjonsflyten mellom de tre aktørene praksissteder, studiesteder og studenter. Arbeidslivsportalen er koblet opp mot utdanningsstedets interne system for studenthåndtering.

Aktører fra spesialisthelsetjenesten vektla Kompetanseportalen som et egnet verktøy for deres samhandling med studentene[2]. Særlig Helse Vest fremhevet at de ønsker å utvikle Kompetanseportalen som det foretrukne verktøyet til å dokumentere all studentaktivitet tilknyttet deres helseforetak.

Helsedirektoratet anbefaler at det vurderes å tilrettelegge for et felles, nasjonalt samhandlingsverktøy som kan understøtte behovene i praksismodellen. Verktøyet bør forankres i utdanningssektoren som ansvarlig for gjennomføring av praksis i sitt utdanningstilbud. Samarbeid og medvirkning med aktører i den kommunale praksismodellen forutsettes under utvikling og implementering av verktøyet.

Siste faglige endring: 22. mars 2023