Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om helsesykepleiere og helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere er spesialutdannet til å jobbe med spesielle sykepleiefunksjoner i forbindelse med helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsesykepleiere er sentrale i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og utfører nær 80 prosent av alle konsultasjoner. Flere steder er også helsesykepleiere ansatt i helsetjeneste til flyktninger og smittevernarbeid knyttet til alle innbyggerne i kommunen.

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et politisk satsningsområde, og det gis store midler i frie inntekter og tilskudd til å styrke og utvikle tjenesten. Det er en  populasjonstjeneste til alle barn og unge 0-20 år som har et helsefremmende og forebyggende tilbud. Gjennom regelmessige standardiserte konsultasjoner og drop-in, utgjør tilbudet et sikkerhetsnett for den enkelte og bidrar til å avverge, forebygge eller avdekke barn og unge i risiko for utviklingsavvik, mistrivsel, vold, overgrep og omsorgssvikt. Spesielt i Covid-19-pandemien har det vært et fokus på tjenestens rolle og oppfølging av barn og unge.

Helsedirektoratet utarbeidet i 2017 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tjenesten tillegges mange oppgaver, og retningslinjen oppdateres og revideres i tråd med ny oppdatert kunnskap og nye oppgaver som tillegges tjenesten. Et verktøy for beregning av bemanning for helsestasjon 0-5 år ble lansert i januar 2021. Direktoratet har et mål om at en testversjon av et tilsvarende verktøy for skolehelsetjenesten i ungdomsskolen vil være klar i løpet av våren 2022, før arbeidet med barneskole og videregående skole vil påbegynnes. Det kan være lokale forskjeller som innebærer ulike behov for helsesykepleiere i ulike kommuner selv om antallet innbyggere er relativt likt. Målet med de nye verktøyene er at hver kommune eller tjeneste skal kunne regne ut behovet for akkurat sin tjeneste eller kommune.

Siste faglige endring: 26. november 2021