Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1.4. Meieri og spisefett

I saltlistene er gruppen Meieri- og spisefett delt inn i to hovedkategorier, henholdsvis ost og spisefett med til sammen 14 saltmål. TS ga ved første datauttak i 2017 kun data for de to hovedkategoriene. I 2017 ble Gulost skilt ut som egen kategori, og Øvrige oster vist som en kategori (se vedlegg 3).

Øvrige oster i TS omfatter følgende underkategorier i saltlisten: Bløt umodnet ost, Cottage cheese, Muggoster, Smelteoster, Pultost og Salat-oster. For disse kategoriene varierer saltmålene fra 0,4 til 2,5 g salt per 100 g. TS dataene kan derfor ikke benyttes til å vurdere i hvilken grad saltmålene i saltlisten er nådd for hver av disse ostetypene.

Som vist i Figur 8 er gjennomsnittlig saltinnhold i kategorien øvrige oster uendret fra 2016 til 2018. For Gulost har det ikke vært endring i saltinnhold fra første TS datauttak i 2017 til det andre uttaket i 2018 (se vedlegg 3), og gjennomsnittlig saltinnhold ligger over saltmålet i 2018 (Figur 9).

Kategorien Spisefett omhandler Smør og Margariner med samme saltmål i saltlisten, 1,0 g/100 g. Det har vært en liten nedgang i gjennomsnittlig saltinnhold fra 2016 til 2018 (Figur 8 og 9), men både gjennomsnitt og vektet gjennomsnitt ligger godt over saltmålet (Figur 9 og 10).
 

Figur 8. Gjennomsnittlig saltinnhold pr kategori i gruppen meieri- og spisefett, 2016 og 2018
Figur 8. Gjennomsnittlig saltinnhold pr kategori i gruppen meieri- og spisefett, 2016 og 2018

 

Figur 9. Gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen meieri- og spisefett i 2016 og 2018. Saltmålet satt til 100 %.
Figur 9. Gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen meieri- og spisefett i 2016 og 2018. Saltmålet satt til 100 %.

 

Figur 10. Vektet (volum) gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene for gulost og spisefett i 2017 og 2018. Saltmålene er satt til 100 %.
Figur 10. Vektet (volum) gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene for gulost og spisefett i 2017 og 2018. Saltmålene er satt til 100 %.

 

I de to kategoriene med ett saltmål er 32 % av produktene i kategorien Spisefett og 11 % av produktene i kategorien Guloster innenfor saltmålet ved TS-datauttak i 2018 (Tabell 5).

Tabell 5. Meieri- og spisefett. Antall produkter, og andel innenfor veiledende saltmål i 2018 i kategorier med ett saltmål.

  Antall 2018 Saltmål g/100 g Andel innenfor saltmålet, %
1. Ost Øvrige 433 0,4 – 2,5 *
2. Spisefett 70 1,00 32
3. Gulost 230 1,20 11
Sum 733    

* Det er flere saltmål i denne kategorien slik at det ikke er mulig å vise andel innenfor og over saltmålene.

Både for Spisefett og Gulost er det en lav andel produkter innenfor saltmålet. Ettersom vektet gjennomsnittlig saltinnhold for Gulost ligger lavere enn gjennomsnittet, tyder det på at gulostene med lavest saltinnhold utgjør det største volumet. Når så få Guloster oppfyller saltmålet, viser det et potensial for å få til reduksjon også for de andre produktene i denne kategorien, da det kan tyde på at forbrukerne kjøper Gulost med lavere saltinnhold. I kategorien Spisefett har det vært en liten nedgang i gjennomsnittlig saltinnhold, men gjennomsnittet ligger fortsatt godt over saltmålet. Et lavere vektet gjennomsnitt for Spisefett indikerer et lavere saltinnholdet i volumprodukter. Resultatene viser at det også her er potensial for å redusere saltinnholdet i flere produkter.

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2019