Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1.2. Kjøttprodukter

I saltlistene er gruppen Kjøttprodukter delt inn i 12 hovedkategorier med til sammen 14 saltmål. Kategoriene Saltet/krydret/marinert/kjøtt og Saltet/røkt kjøtt har to saltmål hver. Gjennomsnittet av disse to saltmålene er brukt som referansepunkt, noe som gjør at gruppen. Kjøttprodukter vises med totalt 12 kategorier.

Som det fremgår av Figur 4 er gjennomsnittlig saltinnhold lavere i 2018 enn i 2016 for 6 av de 12 kjøttkategoriene. Figur 4 viser også at gjennomsnittlig saltinnhold ligger på eller under saltmålet i 5 av 12 kategorier og vektet gjennomsnitt under saltmålet i syv kategorier i 2018. Kategoriene Pølser, Pålegg og Leverpostei/paté ligger like over, og Hamburgere og Saltet/røkt kjøtt betydelig over saltmålene.

Vektet gjennomsnittlig saltinnhold ligger lavere i 2018 sammenlignet med 2017 for 5 av 12 kategorier (Figur 5). Det er størst nedgang i vektet gjennomsnitt for deiger (-59 %) og pålegg (-25 %). Det tyder på at produkter det selges mye av, har et lavere saltinnhold enn gjennomsnittet. For Deiger er vektet gjennomsnitt langt under saltmålet, noe som kan tyde på at deiger uten tilsatt salt nå utgjør en stor del av volumet.

For Hamburgere er det en nedgang i gjennomsnittlig saltinnhold fra 2016 til 2018 (Figur 4), men vektet gjennomsnitt er høyere i 2018 enn i 2017 (Figur 5). Tatt i betraktning at det også er færre produkter i TS datauttaket i 2018 (88) enn 2017 (104) (se vedlegg 2), tyder dette på at bidrag fra produkter med høyere saltinnhold utgjør en stor del av volumet.

Kategorien Saltet/røkt kjøtt ligger også godt over saltmålet, men vektet gjennomsnitt er lavere i 2018 enn i 2017. Det er ingen endring for kategorien Farser.

Figur 4. Gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen kjøttprodukter i 2016 og 2018. Saltmålet er satt til 100 %. *I disse kategoriene er det to saltmål som er slått sammen til ett.
Figur 4. Gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen kjøttprodukter i 2016 og 2018. Saltmålet er satt til 100 %. *I disse kategoriene er det to saltmål som er slått sammen til ett.

 

Figur 5. Vektet (volum) gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen kjøttprodukter i 2017 og 2018. Saltmålet er satt til 100 %. *I disse kategoriene er det to saltmål som er slått sammen til ett.
Figur 5. Vektet (volum) gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen kjøttprodukter i 2017 og 2018. Saltmålet er satt til 100 %. *I disse kategoriene er det to saltmål som er slått sammen til ett.

I fire av kategoriene er over 60 prosent av produktene innenfor saltmålet ved TS-datauttak i 2018 (Tabell 3). Kategoriene med høyest andel produkter innenfor saltmålet, er Fenalår (100 %) og Spekeskinke (norskprodusert) (84 %). Hamburgere og Farser har lavest andel produkter innenfor saltmålet med henholdsvis 17 % og 14 %.

Tabell 3 Kjøttprodukter. Antall produkter, og andel innenfor veiledende saltmål i 2018 i kategorier med ett saltmål.

  Antall 2018 Saltmål g/100 g Andel innenfor
saltmålet, %
1. Deiger 87 0,8 55
2. Hamburgere 88 0,9 17
3. Farser 14 1,6 14
4. Pølser 240 1,7 45
5. Kjøttkake, -bolle, karbonader 79 1,7 61
6. Pålegg 206 1,9 59
7. Leverpostei/paté 56 1,6 59
8. Saltet/krydret/marinert kjøtt 83 1,0 / 1,5 *
9. Saltet/røkt kjøtt 213 2,2 / 2,0 *
10. Spekepølser (norskproduserte) 248 5 69
11. Spekeskinke (norskproduserte) 61 8 82
12. Fenalår 30 9 100
Sum  1405    

*Det er 2 saltmål i disse kategoriene, slik at det ikke er mulig å vise andel under og over saltmålene.

Kjøttprodukter er en av de store kildene til salt i kostholdet. Det har vært en nedgang i gjennomsnittlig saltinnholdet i halvparten av kjøttkategoriene fra 2016 til 2018, og i fem av 12 kategorier er gjennomsnittlig saltinnhold innenfor saltmålene i 2018. Fire av kategoriene har mer enn 60 % av produktene som er innenfor saltmålet. Det er størst nedgang i vektet gjennomsnitt for deiger og pålegg, og deiger uten tilsatt salt utgjør nå en stor del av volumet. Det tyder på at produkter det selges mye av, har et lavere saltinnhold. Hamburgere og saltet/røkt kjøtt ligger fortsatt betydelig over saltmålet.

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2019