Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1.5. Andre matvarer

I saltlistene er gruppen Andre matvarer delt inn i åtte hovedkategorier med til sammen 47 saltmål. Det er et stort spenn i saltmålene. TS-dataene er derfor kun egnet til å si noe om endring i gjennomsnittlig saltinnhold i hovedkategoriene 2016-2018, og endring i vektet gjennomsnitt 2017-2018.

Som vist i Figur 11 er gjennomsnittlig saltinnhold lavere i seks av kategoriene i 2018 enn i 2016. Vektet gjennomsnittlig saltinnhold er lavere i to av åtte kategorier i 2018 sammenlignet med 2017 og høyere i to kategorier (Figur 12).

Det er to saltmål for Pizza i saltlistene. Gjennomsnittet av disse er brukt for å vurdere måloppnåelse. Første TS-datauttak på pizza ble gjort i 2017. Både gjennomsnittlig saltinnhold og vektet gjennomsnittlig saltinnhold i pizza er uendret i 2018 sammenlignet med 2017 og ligger innenfor saltmålet begge år (vedlegg 3 og Figur 12).

Figur 11. Gjennomsnittlig saltinnhold i de ulike hovedkategoriene i gruppen Andre matvarer, 2016 og 2018. For Pizza ble det første uttaket i TS gjort i 2017, det er derfor ikke tall for 2016.
Figur 11. Gjennomsnittlig saltinnhold i de ulike hovedkategoriene i gruppen Andre matvarer, 2016 og 2018. For Pizza ble det første uttaket i TS gjort i 2017, det er derfor ikke tall for 2016.

 

Figur 12. Saltverdier ved vektet gjennomsnitt for hovedkategorier i Andre matvarer, 2017 og 2018.
Figur 12. Saltverdier ved vektet gjennomsnitt for hovedkategorier i Andre matvarer, 2017 og 2018.

 

Det er positivt at gjennomsnittlig saltinnhold har gått ned i flertallet av de åtte hovedkategoriene i gruppen Andre matvarer. Fordi det er stor spredning i de veiledende saltmålene i denne gruppen, er det ikke mulig å si noe mer om i hvilken grad kategoriene ligger innenfor, eller over saltmålet.

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2019