Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.6Fortsatt få som mottar grunntilskudd

Det er fortsatt få leger som mottar grunntilskudd.

Grunntilskudd kan gis til fastleger med ufrivillig korte lister. Leger som har lister med mindre enn 500 innbyggere og listetak over 500 innbyggere, har krav på basistilskudd tilsvarende 500 listeinnbyggere – i inntil 2 år. Formålet med grunntilskudd er å redusere terskelen for å gå inn i fastlegeordningen, og legge til rette for at leger kan eller vil gå inn i en ny praksis.  Det er fortsatt svært få fastleger som mottar grunntilskudd (se figur v3 i vedlegg). Etter en utflating i nedgangen de tre første kvartalene i 2021, har nedgangen fortsatt i 4. kvartal 2021. 27 næringsdrivende fastleger mottok grunntilskudd i desember 2021. Mulige årsaker til dette kan være at det opprettes få nye fastlegelister, og at mange av de nye listene tilføres raskt innbyggere fra andre lister. I tillegg bortfaller grunntilskuddet etter to år. Kommunene er tildelt 50 mill. kroner til å dekke utbetalinger til grunntilskudd. Antall grunntilskudd er på et lavt nivå, og kommunene har i 2021 ikke utbetalt mer enn om lag 10 prosent av midlene de ble tilført til ordningen.

Sist faglig oppdatert: 27. september 2023