Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Listelengden går fortsatt gradvis nedover

I tråd med ønsket utvikling har gjennomsnittlig listelengde gått litt ned hvert kvartal gjennom mange år. Andel lister lengre enn 1000 er synkende for alle kommunestørrelser.

Listelengde fortsetter å gå ned også 4. kvartal 2021[1].  Basistilskudd med knekkpunkt på 1000 skal bidra til at flere fastleger med lange lister kan redusere listetaket. Andelen lister med over 1000 listeinnbyggere går gradvis nedover både i store og små kommuner, men forskjellen mellom gruppene er store. I de minste kommunene er det få lister med over 1000 listeinnbyggere. Dette henger i stor grad sammen at de fleste fastlegene i mindre kommuner har tid avsatt til annet allmennmedisinsk arbeid, som ofte er en forutsetning for god drift av den samlede allmennmedisinske tjenesten i kommunen. Utviklingen med nedgang i gjennomsnittlig listelengde gjelder alle fylker (se tabell v9 i vedlegg).

Det er tydelig sammenheng mellom gjennomsnittlig listelengde og fastlegens alder. Av figur 3.10 framgår det at gjennomsnittlig listelengde er redusert både for unge og eldre fastleger.

Utvikling i gjennomsnittlig listelengde. Alle lister/avtaler.
Figur 3.8: Utvikling i gjennomsnittlig listelengde. Alle lister/avtaler. Kilde: FLO
Andel lister med listelengde større enn 1000 fordelt etter kommunestørrelse.
Figur 3.9: Andel lister med listelengde større enn 1000 fordelt etter kommunestørrelse. Kilde: FLO
Gjennomsnittlig og median listelengde etter fastlegens alder (gruppert). 1. kvartal 2019- til 4. kvartal 2021.
Figur 3.10: Gjennomsnittlig og median listelengde etter fastlegens alder (gruppert). 1. kvartal 2019- til 4. kvartal 2021. Kilde: FLO

Fotnoter

[1] I beregningen inngår alle lister, også de ubesatte listene. Disse listene er i stor grad besatt av vikar eller ved kollegial fraværsdekning i påvente av ny fastlege.

Siste faglige endring: 27. september 2023