Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.4. Færre konsultasjoner hos legevakt to siste år

Sammenlignet med 2019 var totalt antall konsultasjoner hos legevakt noe lavere i 2021, og enda lavere i 2020. Konsultasjoner på dagtid utgjorde i 4.kvartal 2021 ca. 16 prosent av alle konsultasjoner. Det har vært flere konsultasjoner på dagtid fra 2.kvartal 2020, og noe færre legevaktskonsultasjoner på kveldstid.

Over 80 prosent av legevaktskonsultasjonene i 2021 ble gjennomført på kveldstid. Både andel og antall konsultasjoner på kveldstid var likevel lavere gjennom 2020 og 2021 enn i 2019, mens det var flere konsultasjoner på dagtid. Figur 5.6 viser prosent endring i konsultasjoner på dag og kveld fra 1 kvartal 2019 hvert kvartal fram til 4.kvartal 2021. Det er vanskelig å si om utviklingsmønsteret i sin helhet er relatert til pandemien, men sammenfallet i tid er tydelig. Både pandemien i seg selv og tiltakene knyttet til pandemien kan ha påvirket pasientsammensetning og aktivitetsnivået på legevaktene.

Antall fysiske konsultasjoner på dagtid, kveldstid og  totalt hos legevakt. pr. kvartal totalt fra 1.kv. 2019 til 4.kv. 2021.
Figur 5.5: Antall fysiske konsultasjoner på dagtid, kveldstid og  totalt hos legevakt. pr. kvartal totalt fra 1.kv. 2019 til 4.kv. 2021. Kilde: KPR
Antall fysiske konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt hos legevakt. pr. kvartal for Norge totalt. Prosent endring fra 1.kvartal 2019 til 4.kvartal 2021. 1.kvartal 2019 er satt som 0.
Figur 5.6: Antall fysiske konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt hos legevakt. pr. kvartal for Norge totalt. Prosent endring fra 1.kvartal 2019 til 4.kvartal 2021. 1.kvartal 2019 er satt som 0. Kilde: KPR

Sist faglig oppdatert: 02. mars 2022