Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Økning av sykebesøk fra 2019

Samlet antall sykebesøk av fastlege og legevakt har siden 2019 økt moderat. Antall sykebesøk utført av fastleger var 9 prosent høyere i 2021 enn i 2019. I samme periode har antall sykebesøk utført på legevakt økt med 12 prosent. 4.kvartal 2021 sto fastlegene for 55 prosent av alle sykebesøk.

Samlet utvikling for årene 2019, 2020 og 2021 viser at totalt antall sykebesøk av fastlege og legevakt har økt med 10 prosent fra 2019 til 2021. For legevakt har antall sykebesøk økt med 12 prosent fra 2019 til 2021, mens for sykebesøk av fastlege har det vært en økning på 9 prosent.

Totalt antall sykebesøk, samt antall sykebesøk for fastlege og legevakt, 2019-2021.
Figur 5.3. Totalt antall sykebesøk, samt antall sykebesøk for fastlege og legevakt, 2019-2021. Kilde: KPR

Ser vi på kvartalstallene har antall sykebesøk av fastlege økte med 15 prosent siste kvartal, mens for legevakt har antallet sykebesøk gått noe ned siden forrige kvartal (Tabell 5.2). Sammenlignet med 1.kvartal 2019 har antall sykebesøk av fastlege økt med 18 prosent og antall sykebesøk av legevakt økt med 16 prosent (se figur 5.2). 

Tabell 5.2 Antall sykebesøk av fastlege og legevakt fra 1.kvartal 2019 til 4.kvartal 2021. Kilde: KPR

 

2019

 

 

 

2020

 

 

 

2021

 

 

 

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Sykebesøk legevakt 

18 235

18 877

18 494

20 012

21 483

23 086

21 596

21 776

20 109

21 666

21 754

21 161

Sykebesøk fastlege

21 634

20 720

21 317

25 201

24 878

31 349

28 219

32 055

25 122

24 193

22 116

25 496

Utvikling i antall sykebesøk hos legevakt og fastlege pr. kvartal for Norge totalt. Prosentendring fra 1.kvartal 2019 til 4.kvartal 2021. 1.kvartal 2019 er satt som 0.
Figur 5.4: Utvikling i antall sykebesøk hos legevakt og fastlege pr. kvartal for Norge totalt. Prosentendring fra 1.kvartal 2019 til 4.kvartal 2021. 1.kvartal 2019 er satt som 0. Kilde: KPR

Sist faglig oppdatert: 02. mars 2022