Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Konsekvenser av pandemien for pårørende

Pårørende er viktige deltakere og bidragsytere i vår felles helsetjeneste. Så langt pasienten selv ønsker det er det viktig at pårørende blir involvert, lyttet til og verdsatt som en viktig ressurs i forbindelse med både behandling, pleie- og omsorg og oppfølging av pasienten/brukeren. Dette framgår av regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan for 2021-2025[42]. Strategien skal bidra til å ivareta pårørende slik at belastningen ikke blir for stor og slik at også pårørendes utfordringer og behov blir løftet fram. Pandemien medførte en krevende tid for mange pårørende og mange bidro med ekstraordinær innsats.

I dette kapitlet omtaler vi først ulike pårørendegrupper, før vi ser nærmere på hvordan det var å være pårørende under pandemien. Til slutt presenterer vi den nyeste kunnskapen om pårørende, bl.a. Helsedirektoratets siste pårørendeundersøkelse, og trekker fram noen momenter som er viktige for at samfunnet kan tilrettelegge for pårørende og på den måten nyte godt av god pårørendeomsorg i framtida.

 

Fotnoter

[42] Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan - regjeringen.no

4.1. Hvem er pårørende?

4.2. Pårørende til personer med demenssykdom

4.3. Pårørende til barn og unge

4.4. Pårørende under koronaepidemien

4.5. Hva er viktig for å ivareta de pårørende?

Siste faglige endring: 10. august 2022