Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Pårørende til personer med demenssykdom

Nasjonalforeningen for folkehelse anslår at 400 000[46] er pårørende til mennesker med demenssykdom. Mange av disse er ektefeller eller godt voksne barn. Siden mange av disse pårørende er eldre, har mange av dem også egne helseplager.

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) angir at gjennomsnittsalderen for pårørende til personer med demenssykdom er rundt 66 år. 65 prosent av disse er kvinner, 43 prosent er pårørende til en ektefelle og 52 prosent er alene om omsorgen, enten de er pårørende til en partner eller til forelder. SEFAS har anslått at omsorgs­belastningen er i gjennomsnitt 2089 arbeidstimer pr. år, som tilsvarer 6 timer pr. dag (inkl. helg) (til sammenligning tilsvarer 1 årsverk 1750 timer pr. år). Mange pårørende til demenssyke oppgir at de setter sitt eget liv på vent, mens de bruker mye tid (mer enn fulltidsjobb) på omsorgsoppgaver. Om lag 25 prosent føler at de ofte/av og til ikke holder ut. Mange opplever skam, må jobbe mindre, og får selv redusert helse og livskvalitet[47].   

 

Fotnoter

[46] https://nasjonalforeningen.no/demens/hva-er-demens/

[47] Bettina Husebø, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB. Innspill og notat til Helsedirektoratet 31.03.22

Siste faglige endring: 10. august 2022