Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Statistikk

I årsrapportene for 2015 til 2017 ble data fra SSB, IPLOS-registeret benyttet for å vise utviklingen i omsorgstjenestene. Fra og med 2017 ble IPLOS- data innrapportert til Kommunalt pasient- og brukerregister; KPR. Denne omleggingen forårsaket forsinkelser i innrapporteringen og tilsvarende statistikk ble derfor ikke tatt med i årsrapportene for 2018 og 2019. Omlegging har ført til endringer i datagrunnlaget slik at statistikken ikke er direkte sammenlignbar med tidligere årganger og ved etablering av KPR er dataene blitt lettere tilgjengelige med nøkkeltall på KPR dashboard1. En mer omfattende presentasjon av IPLOS-data blir publisert i IPLOS årsrapport i august 2020. For et mer helhetlig bilde av utviklingen og situasjonen i omsorgssektoren vises det til disse kildene.

I dette kapitlet har vi med tall for befolkningsutviklingen etter alder, samt SSB sin framskriving til 2040. I tillegg har vi valgt å vise utviklingen i velferdsteknologi. Satsing på velferdsteknologi inngår i handlingsplanen for Omsorg 2020 og de mest utbredte alternativene inngår i kommunenes rapportering til KPR.

Fotnoter

1 https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR

1.1. Kommunale helse- om omsorgstjenester

1.2. Demografiske endringer

1.3. Bruk av velferdsteknologi

Siste faglige endring: 13. september 2023