Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Nettverkets mandat og organisering

I Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel fra 2016, tiltak 16, ble Helsedirektoratet gitt i oppdrag å etablere et nasjonalt nettverk for arbeid mot menneskehandel. Nettverket skulle bestå av aktører fra helse- og omsorgstjenestene og aktuelle kompetansemiljøer.

Nasjonalt nettverk for arbeid mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene (NMH) ble derfor opprettet i slutten av 2018. Det har vært et nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling, der man har bidratt til å identifisere de beste måtene å integrere arbeidet mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene. Nettverket avga rapporten Nasjonalt nettverk for arbeid mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenesten 2018-2020 (pdf) ved slutten av første oppnevningsperiode, og har nå avsluttet sin andre periode fra 2021-2023. Resultatene fra denne perioden presenteres i den foreliggende rapporten.

1.1. Nettverkets mandat og oppgaver

1.2. Nettverkets sammensetning og arbeidsform

1.3. Nettverkets medlemmer

Siste faglige endring: 09. april 2024