Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Nettverkets sammensetning og arbeidsform

Nettverkets mandat tillater nettverket å bestå av inntil 13 medlemmer som samlet bør representere offentlig forvaltning, bred helsefaglig og juridisk kompetanse relevant for og fra ulike fagområder i helse- og omsorgstjenesten, kompetansemiljøer og høgskole- og universitetssektoren. Nettverkets medlemmer oppnevnes for to år, og har i perioden 2021-2023 bestått av fagpersoner fra kommunal flyktninghelsetjeneste, ulike deler av spesialisthelsetjenesten, NAV, frivillig sektor, kompetansemiljøer og påtalemyndigheten. Medlemmene har god geografisk spredning.

Siste faglige endring: 09. april 2024