Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Nettverkets medlemmer

Leder

Ida Marie Bregård ble gjenoppnevnt som nettverkets leder for perioden 2021-2023.

Hun er førstelektor på sykepleierutdanningen på OsloMet, har bred bakgrunn fra arbeid innen migrasjonshelsefeltet, med et særlig fokus på migranter i sårbare livssituasjoner.

Bregård deltok blant annet i prosjektet Nordic Health Care Network on Counter-trafficking i regi av International Organization for Migration (IOM), finansiert av Nordisk ministerråd (2016-2017). Hun var også representert i ressursgruppen for prosjektet Ofre for menneskehandel – helhetlig og brukersentrert tjeneste i regi av Justis- og beredskapsdepartementet (2017-2018). Bregård hadde permisjon fra nettverket siste halvdel av 2023.

Line Ruud Vollebæk var fungerende nettverksleder høsten 2023. Hun er spesialrådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region øst (RVTS Øst), og er redaktør for nettportalen utnyttelse.no. Det er en nettressurs for helse- og sosialarbeidere som kommer i kontakt med mennesker som kan være utsatt for menneskehandel. Utnyttelse.no har vært svært nyttig i nettverkets arbeid. Leder og fungerende nettverksleder har gjennom hele perioden samarbeidet tett.

Øvrige medlemmer

Følgende personer og aktører deltok i nettverket i perioden 2021-2023:

 • Ida Marie Bregård (leder av nettverket), førstelektor, OsloMet
 • Line Ruud Vollebæk (fung. nettverksleder høsten 2023), spesialrådgiver, RVTS Øst
 • Eva Kristin Aune, leder, Lauras hus, Kirkens Bymisjon
 • Rudolf Christoffersen, Statsadvokaten i Hordaland, Sogn og Fjordane
 • Svein Dahle, tidligere spesialkonsulent, NAV Grünerløkka
 • Benedicte Ekman, psykologspesialist, avdeling for rusmedisin i Helse Bergen
 • Kirsten Eriksen, spesialkonsulent, RVTS Nord
 • Ingrid Vassli Flatby, rådgiver, Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester, Oslo universitetssykehus
 • Marte Christine Jettestad, overlege i gynekologi, Stord sykehus, Helse Fonna
 • Hannan Karahjoul, sosialkonsulent Human Trafficking Support Oslo, NAV Grünerløkka
 • Mari Mjøs, jurist, Avdeling helserett og bioteknologi, Helsedirektoratet,
 • Kristin Næss Stub, rådgiver, ROSA
 • Anne Voldrønning, psykiatrisk sykepleier/helsesykepleier, Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune

Flere av nettverksmedlemmene ble gjenoppnevnt fra perioden 2018-2020, avhengig av det endrede mandatet for den inneværende oppnevningsperioden.

Nettverkets medlemmer har representert seg selv i nettverkets arbeid.

Sekretariatet

Nettverket har vært administrert gjennom et sekretariat som er tillagt Helsedirektoratet, avdeling levekår i divisjon folkehelse og forebygging. I perioden 2021-2023 har sekretariatet vært ledet av seniorrådgiver Kadri Tammur.

Sekretariatsfunksjonen har innebåret praktisk tilrettelegging og gjennomføring av nettverksmøter, saksforberedelse og referatføring. Videre har sekretæriatsfunksjonen vært et bindeledd mellom nettverkets arbeid og andre samarbeidspartnere, helsemyndighetens kontaktpunkt for Koordineringsenheten mot menneskehandel (KOM), direktoratets informasjonskanaler, så vel som faglig kontaktpunkt i direktoratet for nettverket og nettverksleder.

Det har vært et tett og konstruktivt samarbeid mellom sekretariatet og nettverkslederen(e) om agenda, gjennomføring, ledelse og oppfølging av samlinger og nettverket. Det har blitt avhold jevnlige møter, primært digitalt og møtene har også inneholdt gjensidig oppdateringer på andre deler av migrasjonshelsefeltet. Sekretariatet har aktivt synliggjort menneskehandel i Helsedirektoratets øvrige arbeid, spesielt inn mot øvrig arbeid mot voldsfeltet.

Siste faglige endring: 09. april 2024