Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status på nasjonal e-helseportefølje

Porteføljen har nå 34 aktive tiltak, hvorav 12 tilhører segmentet Samstyring.

Figuren viser antall tiltak i porteføljen og fordeling i segmentene:

Samstyre: 12 Koordinere: 8 Observere 14
Figur 1 Antall tiltak fordelt på segment i Q2 2024

Det er kun tiltak i segmentet samstyring som rapporterer budsjett. Kostnader for disse tiltakene i 2024 er 309  millioner kroner, mot 544,9 millioner kroner i 2023. Nedgangen skyldes hovedsakelig avsluttede tiltak som Helsedata og Program for kodeverk og terminologi. 

2.1. Overordnet status

2.2. Risiko

2.3. Avhengigheter

2.4. Nasjonal e-helsestrategi

Siste faglige endring: 29. april 2024