Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Overordnet status

Ett tiltak melder rød status ved denne rapporteringen. Antall tiltak som rapportert gult er svakt synkende.

Venstre: 1 rød, 17 gul, 14 grønn. Høyre: 1 rød, 16 gul, 17 grønn
Figur 2 Status forrige rapportering til venstre. Nåværende status til høyre.

Tiltaket ‘Digital behandlings- og egenbehandlingsplan‘(Helsedirektoratet) melder fortsatt rød status, i tillegg til rød risiko. Tiltaket har nå kun finansiering ut april 2024. Se mer om dette i kapittel 4.2.

Statusen inkluderer kun aktive tiltak. Planlagte tiltak og tiltak som er satt på pause er ikke med i oversikten.

Syv av tiltakene med gul status har behov for utvikling hos leverandør. For enkelte av disse tiltakene er utvikling og tilpasning hos leverdører kritisk for fremdrift. Andre årsaker til gul status er mangel på interne ressurser, usikkerhet knyttet til finansiering eller manglende finansiering for påfølgende år.

Helse Sør-Øst melder at innføringen av DIPS Arena fortsatt går i tråd med plan. Vestre Viken ble konsolidert inn og tok i bruk DIPS Arena 11. februar i år. Sykehuset i Vestfold er neste sykehus som konsolideres inn. Det er planlagt i mai 2024.  

Siste faglige endring: 29. april 2024